kunst & design

Co van Assema
bij Galerie van Slagmaat

Van 29 oktober 2010 tot en met 29 januari 2011 exposeerde Co van Assema (Zaandam, 1955, Gerrit Rietveld Academie) zijn schilderijen in de galerie.

Bezieling, oprechte bevlogenheid om iets moois te creëren; als je kunstenaar Co van Assema spreekt, dan snap je hoe kunst bedoeld is. Co, die inmiddels ruim 30 jaar schildert, kan nog altijd verwonderd zijn over de dingen die hij ziet. In z’n atelier vind je voorwerpen, ‘souvenirs’ meegenomen als inspiratiebronnen voor zijn werken, gedroogde zeenaalden en plantjes, schelpen, stenen en stukjes hout door de zee gebracht. De gedroogde wilde planten zijn geplakt in zijn schetsboeken en ernaast liggen oude tekeningen uit Darwin’s “the origin of species” en van Haeckel. Stukjes ijzer of plastic net met verschillende patronen gevonden op straat of in de natuur, staan uitgestald in de vensterbank.

Van Assema: “Ik heb het graag over het “kleine” en zoom graag in op de onderwerpen die bij voorbeeld de Wadden en de zee in zich dragen. De dingen die je eigenlijk niet meteen ziet, zoals schelpen, gapers, pieren en zagers die in de Waddenbodem leven of het leven dat in en om de zee zit”.

Het levendmakend water is als het ware een metafoor geworden waaruit hij zijn schilderkunstige invallen en vergelijkingen opdiept. De verscheidenheid en de raadselachtigheid van levensvormen blijft hem verbazen en zijn een grote inspiratiebron. De mythe en de verbeelding van het leven en het zichtbaar maken van deze ervaring in een abstractie komen als een werkelijkheid over. Het plankton, de weekdieren, schelpdieren en waterplanten, de biodiversiteit is schijnbaar eindeloos. Maar door dit inzoomen op de dingen ziet hij naast de schoonheid ook de kwetsbaarheid van de natuur.

Naast het jutten en werken op het strand van Noord Holland, Terschelling en Frankrijk, zijn de bezoeken aan het Teylers museum in Haarlem en Naturalis in Leiden schatkamers geweest van inspiratie.

Co van Assema
Co van Assema - 4 bodemvormen

Co van Assema
Co van Assema - Groene mossel

Co van Assema
Co van Assema - Behouden huis

Co van Assema
Co van Assema - Goud en gele vormen

Co van Assema
Co van Assema - Nautilusvorm

Co van Assema
Co van Assema - Schelpvorm met zwart

Co van Assema
Co van Assema - Species

Co van Assema
Co van Assema - Table

Co van Assema
Co van Assema - Wadden